چهارشنبه, 25 مهر 1397           English
عنوان : آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ
زير عنوان : ﺷﺮﻛﺖ پلیمر کرمانشاه در ﻧﻈﺮ دارد نسبت به فروش یک دستگاه بویلر(دیگ بخار) مازاد بر نیاز خود را با مشخصات و شرایط مندرج در آگهی از طریق ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ اقدام نماید.
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ 
ساعت : ۱۲:۲۵:۱۱

مشخصات موضوع مزایده:

1-یک دستگاه بویلر(دیگ بخار) ساخت شرکت گرما گستر به همراه کلیه متعلقات با مشخصات ذیل:
  • Capacity:55000ib
  • Type:fire tube
  • Pressure:25 bar
  • Water circuit: auto
  • Wight(empty):70ton
  • Wight (full):105ton

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان می بایست از تاریخ 97/06/03 لغایت 97/06/06 با مراجعه حضوری (صبح ها از ساعت 8 الی 12 و عصر ها از ساعت 13 الی16) به مجتمع پلیمر کرمانشاه واقع در جاده هرسین بعد از پل چهر کیلومتر 6 کمربندی شهید شفیعی نسبت به دریافت مدارک مربوطه و رویت موضوع مزایده مراجعه نمایند.


2-  پیشنهاد قیمت می بایستی در فرم مخصوص دریافتی و در پاکت تهیه شده توسط خریدار بصورت دربسته و ذکر نام و شماره تماس بر روی پاکت حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/06/07 تحویل گردد.

3-  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

4
- 
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100،000،000 (یکصد میلیون) ریال می باشد که شرکت کنندگان در مزایده می بایستی در قالب چك تضمين شده بانكي به نفع شركت پليمر كرمانشاه تهیه و به همراه پيشنهاد قيمت تحويل امور حقوقی و پیمان های شرکت پلیمر کرمانشاه نمايند.

5- 
برنده مزایده می بایست صد درصد مبلغ پیشنهادی خود را قبل از واگذاری موضوع مزایده به شرکت پرداخت نماید.

6- 
به هیچ وجه برنده مزایده حق واگذاری موضوع مزایده را جزئاً یا کلا به غیر ندارد و موضوع مزایده تنها به شخص برنده واگذار میشود.


7-   
شرکت پلیمر کرمانشاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار می باشد.


بازگشت           چاپ چاپ     
 
پورتال شرکت دوران

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7