چهارشنبه, 25 مهر 1397           English
عنوان : آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮمی
زير عنوان : ﺷﺮﻛﺖ پلیمر کرمانشاه در ﻧﻈﺮ دارد نسبت به فروش یک دستگاه بچینگ بتن خود با مشخصات و شرایط مندرج در آگهی، از طریق ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ اقدام نماید.
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ 
ساعت : ۱۹:۳۶:۴۸

مشخصات موضوع مزایده:

1 -یک دستگاه بچینگ بتن ساخت شرکت راه ماشین با مشخصات زیر:

  • سه عدد سیلوی انبار سیمان فله به همراه الکتروموتورهای تخلیه و انتقال سیمان به نقاله ها
  • دیگ اختلاط با ظرفیت یک مترمکعب به همراه قیف فوقانی
  • اتاق فرمان و کنترل بچینگ بصورت کامل
  • قیف سه باکس محل تقسیم مصالح سنگی به همراه ترازوهای مربوطه

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان می بایست از تاریخ 1397/06/18 لغایت 1397/06/26 با مراجعه حضوری (صبح ها از ساعت 8 الی 12 و عصر ها از ساعت 13 الی16) به مجتمع پلیمر کرمانشاه واقع در جاده هرسین بعد از پل چهر کیلومتر 6 کمربندی شهید شفیعی نسبت به دریافت مدارک مربوطه و رویت موضوع مزایده مراجعه نمایند.

2-  پیشنهاد قیمت می بایستی در فرم مخصوص دریافتی و در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1397/06/27 تحویل گردد.

3-  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

4-  سپرده شرکت در مزایده مبلغ 50،000،000 (پنجاه میلیون) ریال می باشد که شرکت کنندگان در مزایده می بایستی در قالب چك تضمين شده بانكي به نفع شركت پليمر كرمانشاه تهیه و به همراه پيشنهاد قيمت تحويل امور حقوقی و پیمان های شرکت پلیمر کرمانشاه نمايند.

5-  برنده مزایده می بایست صد درصد مبلغ پیشنهادی خود را قبل از واگذاری موضوع مزایده به شرکت پرداخت نماید.

6-  به هیچ وجه برنده مزایده حق واگذاری موضوع مزایده را جزا یا کلا به غیر ندارد و موضوع مزایده تنها به شخص برنده واگذار میشود.

7-    شرکت پلیمر کرمانشاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار می باشد.بازگشت           چاپ چاپ     
 
پورتال شرکت دوران

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7