چهارشنبه, 25 مهر 1397           English
منوی اصلی

  اطلاعات شخصي
  نام *    نام خانوادگي *  
  نام پدر *     جنسيت *  
  تاريخ تولد *    شماره شناسنامه *  
  کد ملي *    دين *  
  مذهب *    وضعيت نظام وظيفه *  
  وضعيت مسکن    تلفن همراه *  
  تلفن منزل *    وضعيت تاهل *  
  ايميل *    آدرس *  
  عکس * لطفاً نام فايل عکسي که ارسال مي کنيد را با نام و نام خانوادگي خود ارسال کنيد  
  سوابق تحصيلي
  مدرک تحصيلي *    رشته تحصيلي *  
  نام موسسه / دانشگاه *    محل اخذ *  
  تاريخ شروع *    تاريخ خاتمه *  
  معدل      
  آشنايي با زبان انگليسي
  خواندن *    نوشتن *  
  مکالمه *    آشنايي با ديگر زبان ها  
  مهارت هاي نرم افزاري
  ميزان آشنايي با کامپيوتر*    ميزان آشنايي با نرم افزارها*  
  ساير مهارت ها (ورزشي، هنري و....)  
  سوابق کاري
  نام محل کار    تاريخ شروع  
  تاريخ پايان    سمت  
  حقوق و مزايا    تلفن شرکت  
  علت خاتمه همکاري    آدرس شرکت  
  --      
  نام محل کار    تاريخ شروع  
  تاريخ پايان    سمت  
  حقوق و مزايا    تلفن شرکت  
  علت خاتمه همکاري    آدرس شرکت  
  --      
  نام محل کار    تاريخ شروع  
  تاريخ پايان    سمت  
  حقوق و مزايا    تلفن شرکت  
  علت خاتمه همکاري    آدرس شرکت  
  --      
  ميزان حقوق درخواستي    شغل مورد تقاضا  
  معرفين
  نام و نام خانوادگي    تلفن  
  نام و نام خانوادگي    تلفن  
  نحوه آشنايي
  نحوه آشنايي با شرکت *  
  آيا با شخص يا اشخاصي از همکاران شرکت آشنايي يا نسبتي داريد*  
  در صورت آشنايي ذکر فرماييد  
  رزومه لطفاً نام فايل رزومه اي که ارسال مي کنيد را با نام و نام خانوادگي خود ارسال کنيد  
  ارسال

پورتال شرکت دوران

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7