بستن
بنر صفخات داخلی

روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف

اول خردادماه در تقویم کشورمان به عنوان روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف نامگذاری شده است، مفهوم بهره‌وری بهره‌مندی از ظرفیت‌های مطلوب، موثر و بهینه در تمامی ابعاد است  و در این راه به گونه‌ای ملزم به استفاده از مجموعه پتانسیل‌های مادی و معنوی و نیروی انسانی هستیم که بتواند مسیر جامعه را برای رسیدن به رشد و شکوفایی متوازن هموار کند.
کشور ایران با میزان شدت بالای انرژی در بین کشورهای دنیا در رتبه نامناسبی در بهره وری انرژی قرار می گیرد ( شاخص شدت انرژی برابر است با مقدار مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی ). بخش صنعت یکی از بخش های مهم مصرف کننده انرژی در کشور می باشد. این بخش دارای زیربخش های متنوعی در بخش تقاضای نهایی انرژی (نظیر صنایع فلزی و غیر فلزی، صنایع غذایی و کشاورزی و صنایع پتروشیمی)، بخش فرآورش و تبدیل (نظیر نیروگاه های و پالایشگاه های نفت و گاز) و صنایع بالادستی نفت و گاز را شامل می گردد.  بخش صنعت با مصرف انرژی حدود 384 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1395، سهمی معادل 4/32 درصد از کل انرژی تقاضای نهایی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال 1395 در بخش فرآورش و تبدیل میزان مصرف انرژی حدود 498 میلیون بشکه معادل نفت خام می باشد.
روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، بهانه ای برای تكرار اهمیت استفاده مؤثر و مطلوب از زمان، امكانات، سرمایه، فرصت ها و نیروی انسانی در جهت تولید، بهینه سازی مصرف و در نتیجه رسیدن به رشد و شكوفایی همه جانبه اقتصادی و اجتمادی در جامعه است.