بستن
بنر صفخات داخلی

فرارسیدن سی امین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره)

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

فرارسیدن سی امین سالگرد غروب روشن ترین ستاره سپهر مهدوی و برجسته ترین پرچمدار سپاه عدالت و آزادی و اسلام خواهی در عصر غیبت، حضرت امام خمینی را به جانشین رشیدش و همه حق طلبان و ظلم ستیزان گیتی و مومنان انقلابی ولایتمدار و همکاران شریف مان تسلیت می گوییم.
التماس دعا
سعیدی طاهری