بستن
بنر صفخات داخلی

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه
امروزه با رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی، اکثر سازمان­ها به نقش سیستم های مختلف مدیریت در هدایت و یکپارچگی فعالیت ها در فرآیند کاری پی برده اند، سیستم های مدیریت می توانند از جنبه ها و دیدگاه های مختلفی به بررسی فعالیت­ ها، محصولات و خدمات سازمان بپردازند و یک یا چند بعد سازمان را مورد توجه قرار داده و رضایت گروه و یا گروه ­های خاصی را مد نظر قرار دهند. این گروه ­ها می توانند شامل مشتریان، کارکنان، صاحبان و سهامداران، عرضه کنندگان، پیمانکاران، جامعه، گروه های مستقل ( نظیر گروه­ های حمایت از محیط زیست)، دولت و غیره باشند. اگر سازمان رضایت همه گروه ­ها را درنظر بگیرد، باید به فعالیت­ های خود از جنبه­ های مختلف نگاه کند و این خود مستلزم استقرار سیستم­ های مدیریت مختلف درسازمان می باشد. اما استقرار سیستم ­های مدیریت مختلف با نیازمندی­ هایی که خاص هریک از آنها می باشد، نه تنها باعث پیچیدگی و سردرگمی سازمان خواهد شد، بلکه مشکلاتی از قبیل به هدررفتن منابع، حجم عظیم مستندات، دوباره کاری ها، کاهش کارآیی و عملکرد سازمان، تضاد بین سیاست­ ها و ... را در پی خواهد داشت. به منظور افزایش بهره وری، اثر بخشی و کارایی سازمان­ ها از یک سو و کاهش ضایعات و آسیب­ های جسمی و روانی انسان­ ها از سوی دیگر و همچنین حفظ محیط زیست، امروزه سازمان­ ها از ادغام سیستم های مختلف مدیریتی دریک سیستم مدیریت واحد به نام سیستم مدیریت یکپارچه  Integrated  System Management  بهره می گیرند. سیستم مذکور از ادغام سیستم ­های زیر بوجود آمده است:
 • سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001)
 • سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001)
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO45001)
سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001)تعیین کننده ویژگی ­ها یا مشخصات فنی خاصی براي یک محصول نیست و کیفیت محصول را فقط از طریق کنترل و بازرسی، صددرصد نمی داند، بلکه کیفیت را درفرآیند تولید و آن هم درتمامی بخش­ های یک سازمان از جمله بخش طراحی، تدارکات، تولید، آموزش و ... می داند و به همین دلیل کیفیت را مسئولیت مشترك تمامی کارکنان و بخش ­های سازمانی تلقی می کنند.
 
 
سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001) با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهيم محيط زيستی و به كارگيری روش‌های متفاوت در طرح‌ريزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم می‌آورد. برخی از مزايای اصلی به كارگيری اين سری استاندارد، به شرح زير می‌باشد:
 
 • حفاظت از محیط زیست.
 • استفاده بهینه از منابع طبیعی.
 • کاهش مصرف انرژي.
 • کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت.
 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي (ISO 45001)  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي در برگیرنده الزاماتی است که با رعایت آن ها قادر خواهیم بود از بروز بسیاری ازحوادث و اتفاقاتی که سلامتی کارکنان و سایر طرف­ های ذینفع را به خطر می اندازد و یا خسارت مالی بر جای می گذارد پیشگیری نماییم. این امر از طریق شناسایی کانون ­های خطر و نقاطی که می توانند به هر علت بروز مشکل نمایند و همچنین بررسی کلیه قوانین و مقررات در ارتباط با بهداشت و ایمنی شغلی خصوصاً بخشی از قوانین که برفعالیت­ های سازمان حاکم است صورت می گیرد که با توجه به موارد مذکور نسبت به تعیین خط مشی، اهداف و برنامه ها، آموزش کارکنان، تهیه دستورالعمل­ های کنترل عملیات، تدوین روش ­های اجرایی و دیگر موارد مربوطه اقدام می­ گردد، بطورخلاصه می توان موارد زیر را بعنوان اهداف استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ذکر نمود:
 • ایجاد محیط کار ایمن و سالم جهت کارکنان یک شرکت و دیگر ذینفعان.
 • کاهش تلفات انسانی ناشی از حوادث.
 • کاهش بیماری­ های شغلی.
 • کاهش خسارات وارده به تجهیزات شرکت .
 • افزایش آگاهی و دانش درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی.
 
 نحوه استقرار IMS  :
 • تعیین و تدوین خط مشی و اهداف کیفی، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و برنامه های سازمان.
 • آموزش کاربردی کارکنان و تربیت ممیز .
 •  تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، به روز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان.
 • ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت.
 • تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات.
 •  شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیت ­ها، محصولات یا خدمات.
 •  تعیین، شناسایی و کنترل ریسک، جنبه­ ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی.
 •  ایجاد مکانیزمی براي تعیین و پاسخگویی به طرف ­های ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی) سازمان.
 •  تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها، گزارشات آماری.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • بهبود مستمر سیستم ­ها و فرآیندها .
 • پیشگیری از آلودگی ­های زیست محیطی.
 • بهبود شرایط ایمنی محیط کار .
 • کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور.
 • کاهش ضایعات.
 • ارتقاء رضایت مشتری.
 • ارتقاء آگاهی و دانش کارکنان با اجرای برنامه ­های مناسب و متناسب آموزشی.
 • انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت­ ها، محصولات و خدمات شرکت.
 • ارتقاء مداوم کیفیت محصولات.


دریافت فایل