بستن
بنر صفخات داخلی

برگزاری فرآیند ارزیابی شرکت پلیمر کرمانشاه در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

در راستای تحقق اهداف متعالی شرکت پلیمر کرمانشاه و در مسیر پیاده سازی راهبردهای پنج گانه شرکت و تعیین جایگاه مجموعه در چارچوب مدل تعالی EFQM  (ویرایش ۲۰۲۰) با حضور ارزیابان محترم دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی فرآیند ارزیابی شرکت پلیمر کرمانشاه در روزهای سوم، چهارم و پنجم بهمن ماه جاری برگزار گردید.