بستن
بنر صفخات داخلی

برگزاری مسابقات ویژه روز ملی ایمنی و آتش نشانی

به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی، مسابقات ورزشی با حضور کارکنان گرانقدر شرکت پلیمر کرمانشاه در روزهای 24 و 25 مهرماه برگزار گردید، در این دوره کارکنان ارجمند در رشته های آتش نشانی عمومی و تخصصی، طناب کشی، دو ومیدانی و تیراندازی با تفنگ بادی به رقابتی پر شور و به یاد ماندنی با یکدیگر پرداختند. بخش آزمون دانش ایمنی تا زمان انتشار این گزارش در حال برگزاری است و به زودی و پس از ارزیابی، نتایج آن منتشر خواهد شد (هدیه بخش آزمون دانش ایمنی در کارت باختر برگزیدگان شارژ خواهد شد). پس از پایان هریک از رده های مسابقه با حضور مدیرعامل محترم، رئیس محترم مجتمع و دیگر مدیران و کارکنان شرکت، هدایای نفرات برتر به ایشان تقدیم گردید.
فهرست اسامی برندگان مسابقات در پی آمده است.