بستن
بنر صفخات داخلی

معرفی مدیر عامل شرکت پلیمر کرمانشاه

معرفی مدیر عامل شرکت پلیمر کرمانشاه
با حضور معاونت محترم تولید گروه باختر، جناب آقای مهندس جعفر دهنوی به عنوان مدیر عامل شرکت پلیمر کرمانشاه معرفی شدند.
به همین مناسبت آیین تجلیل از خدمات چندین ساله جناب آقای مهندس علی رستم آبادی مدیرعامل سابق شرکت پلیمر کرمانشاه با حضور جناب آقای مهندس مغازه ای معاونت محترم تولید گروه باختر برگزار گردید.
در این مراسم جناب آقای مهندس مغازه ای، ضمن تشریح افق پیش روی گروه باختر در عرصه های متنوع تولید و احداث مجتمع های صنعتی در مقیاس ملی، از زحمات و خدمات مجدانه جناب آقای مهندس رستم آبادی تقدیر و تجلیل نمودند و ابراز امیدواری کردند با مدیریت جناب آقای مهندس دهنوی و همراهی و همکاری کارکنان مجتمع، همچون گذشته مجتمع پلیمر کرمانشاه بتواند، عملکرد درخشان خویش را به نمایش گذارد.
در ادامه این آیین، جناب آقای مهندس دهنوی با تقدیر از مدیران قبلی شرکت پلیمر کرمانشاه و به ویژه جناب آقای مهندس رستم آبادی و تبریک مسولیت جدید به ایشان، مسیر پیش روی مجتمع پلیمر را روشن و امید بخش برشمردند و بر نقش بی بدیل کارکنان در دستیابی به موفقیت های ارزشمند این مجتمع صحه گذارده و برآن تاکید کردند.
پس از آن، جناب آقای مهندس رستم آبادی مدیر عامل شرکت پویا پژوهش گروه باختر، ضمن قدردانی از تمامی کارکنان شرکت به سبب همراهی ایشان در این راه گرانسنگ، متخصصین ارجمند مجموعه را درخور و توانمند در اداره و مدیریت پروژه های بزرگ دانستند و روزهای درخشانی را برای کارکنان و شرکت پلیمر کرمانشاه نوید دادند.
در بخش پایانی، دیگر مدیران و سرپرستان ارجمند نیز به ایراد سخن پرداخته و با تقدیر از زحمات مجموعه کارکنان عزتمند مجتمع، آمادگی و توان خویش را برای تحقق اهداف متعالی گروه باختر ابراز داشتند.