بستن
بنر صفخات داخلی

پیروزی مقتدرانه تیم فوتسال شرکت پلیمر کرمانشاه در بازی پایانی

.