بستن
بنر صفخات داخلی

تقدیر معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به مناسبت ثبت رکورد تولید محصول توسط شرکت پلیمر کرمانشاه در سال ۱۳۹۷

تقدیر معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به مناسبت ثبت رکورد تولید محصول توسط شرکت پلیمر کرمانشاه در سال ۱۳۹۷