بستن
بنر صفخات داخلی

(( انتصاب مدیر عامل جدید شرکت پلیمر کرمانشاه و برگزاری مراسم تودیع و معارفه))

معاون محترم تولید گروه باختر، جناب آقای مهندس مغازه ای با اعلام انتصاب جناب آقای مهندس ابوالقاسم عابدی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت پلیمر کرمانشاه  از خدمات فراوان و ارزشمند جناب آقای مهندس مسعود سعیدی طاهری در دوران تصدی مسئولیت مدیریت عاملی این مجموعه تقدیر و تجلیل نمودند.
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت پلیمر کرمانشاه با حضور معاون محترم تولید گروه باختر، مدیران عامل اسبق و جدید شرکت و جمعی از مدیران و سرپرستان مجتمع در صبح روز یکشنبه شانزدهم تیر ماه جاری برگزار گردید.


.