بستن
بنر صفخات داخلی

برگزاری مسابقات گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی

پیش از برگزاری مسابقه، جناب آقای مهندس رستم آبادی رئیس محترم مجتمع ضمن تبریک روز ملی ایمنی و آتش نشانی به تمامی همکاران گرانقدر، به ویژه همکاران شاغل در اداره امور HSE شرکت پلیمر کرمانشاه، با تاکید بر پرهیز از روزمرگی، خواستار افزایش حساسیت تمامی کارکنان مجتمع در خصوص رعایت مسایل ایمنی شدند و خاطر نشان کردند که در صنعت بی توجهی به هر هشدار خطر منتشر شده ای، می تواند زمینه ساز بروز بحرانی فراگیر شود و راه گریز از آن جدیت همیشگی کارکنان در بازخورد سریع و قاطع در هنگام دریافت هشدار است و نباید هیچ هشداری را بی اهمیت شمرد.
 
 
پس از برگزاری رقابت PPE  و اطفای حریق بین بیش از بیست نفر از همکاران گرامی، نفرات زیر به عناوین برتر دست یافتند:
جناب آقایان
 1. 1- محمد خزایی با رکورد 42 ثانیه و 41 صدم ثانیه
 2. 2-  سید محسن موسوی با رکورد 43 ثانیه و 38 صدم ثانیه
 3. 3-وحید احمدی با رکورد 43 ثانیه و 46 صدم ثانیه
 4. 4- مجتبی سلیمی با رکورد43 ثانیه و 86 صدم ثانیه
 5. 5- یداله الماسی با رکورد45 ثانیه و 94 صدم ثانیه
 
نفرات برتر مسابقه کتبی ایمنی :
جناب آقایان
 1. 1- علیرضا فرشباف
 2. 2- امید یزدانپرست
 3. 3- کوشا رضایی
نفرات برتر مسابقه تست هوازی کارکنان اداره امور HSE که هفته پیش برگزار گردید:
جناب آقایان
 1. مصطفی نجاتی با رکورد 3 دقیقه و 43 ثانیه
 2. شهرام رستمی با رکورد 3 دقیقه و51 ثانیه
 3. صمد پروینی با رکورد 3دقیقه و53 ثانیه
نفر برتر رعایت مقررات ایمنی از اداره امور HSE :
جناب آقای قدرت رضایی
نفرات برتر رعایت مقررات ایمنی در شرکت پلیمر کرمانشاه:
جناب آقایان
 1. سیروس ایوانی
 2. خیراله محمدی
 3. وحید نظری
نفرات برتر مسابقه مسابقه PPE   و اطفای حریق بانوان که در روز گذشته  (هفتم مهرماه):
سرکار خانم ها
 1. مسکینی
 2. بریموندی
 3. نوری
در پایان مسابقه PPE   و اطفای حریق، جوایز نفرات برتر که شامل کارت هدیه بود، توسط رئیس محترم مجتمع و جمعی از مدیران ارجمند به ایشان اهدا گردید.