بستن
بنر صفخات داخلی

برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید امور مالی شرکت پلیمر کرمانشاه


در جلسه صبحگاهی امروز هفتم مرداد ماه با حضور مدیرعامل محترم شرکت، مدیران و جمعی از روسای امور مراسم معارفه جناب آقای حجت فضلی به عنوان رئیس جدید امور مالی شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار گردید.
در این مراسم، مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس عابدی ضمن تبریک به ایشان به جهت پذیرفتن مسولیت جدید در مجتمع پلیمر، ابراز امیدواری کردند که در آینده شاهد تسریع در امور مالی شرکت و انسجام کاری باشیم و برای ایشان و همکارنشان در امور مالی آرزوی توفیق کردند.
جناب آقای فضلی نیز ضمن تشکر از ابراز لطف مدیرعامل محترم و دیگر مدیران و همکاران گرامی، نوید همکاری و تعامل سازنده را برای پیشبرد اهداف متعالی شرکت پلیمر کرمانشاه دادند.