بستن
بنر صفخات داخلی

برگزاری مراسم تودیع جناب آقای دکتر مهری، پزشک محترم شرکت پلیمر کرمانشاه


به مناسبت فرا رسیدن زمان بازنشستگی دکتر محمد رضا مهری، پزشک محترم شرکت پلیمر کرمانشاه مراسم تودیع و قدردانی از ایشان با حضور مدیرعامل محترم و جمعی از مدیران ارجمند برگزار گردید.
در این مراسم جناب آقای مهندس عابدی مدیرعامل محترم، ضمن بیان حسنات حضور دکتر مهری در مجتمع و کمک شایان ایشان به ارتقای بهداشت و سلامت کارکنان از زحمات چندین ساله وی تشکر و قدر دانی کردند.