بستن
بنر صفخات داخلی

سمینار علمی پژوهشی کاتالیست


با حضور دکتر سعید مهدی آبادی، استاد دانشگاه آلبرتا کانادا، جمعی از اساتید گرانقدر دانشگاه رازی کرمانشاه، مدیر عامل محترم شرکت پلیمر کرمانشاه جناب آقای مهندس عابدی، مدیران، پژوهشگران و دانشمندان جوان مجتمع پلیمر، سمینار علمی پژوهشی با موضوع کاتالیست ویژه تولید پلی اتیلن در محل سالن کنفرانس مجتمع برگزار گردید.