بستن
بنر صفخات داخلی

تجلیل مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت از اقدامات فرهنگی شرکت پلیمر کرمانشاه

با حضور حجت الاسلام محمدپور مشاور محترم فرهنگی مدیرعامل و رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به نمایندگی از دبیر محترم  شورای فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت جناب آقای دکتر مجیدی از مدیر عامل محترم شرکت پلیمر کرمانشاه و اعضای شورای اقامه نماز مجتمع به سبب گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.