بستن
بنر صفخات داخلی

بازدید مدیر عامل محترم گروه باختر و هیئت همراه از شرکت پلیمر کرمانشاه


جناب آقای مهندس داودرضا ربانی مدیر عامل محترم گروه باختر به همراه جناب آقای دکتر نکومنش رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  صبح امروز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۰ به همراه تنی چند از مدیران گروه باختر از شرکت پلیمر کرمانشاه بازدید کردند.

بازدید کنندگان محترم با راهنمایی جناب آقای مهندس عابدی مدیر عامل محترم شرکت پلیمر با دستاوردها، روند اجرای پروژه ها و پژوهش های جدید در حوزه ساخت کاتالیست آشنا شدند و از نزدیک به مشاهده تلاش روزافزون و پر ثمر کارکنان مجتمع پرداختند.
در ادامه برنامه بازدید امروز، سمینار کاتالیست شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار گردید، در این سمینار متخصصین جوان مجتمع با ارایه ۱۱ موضوع کاتالیستی به شرح فرآیند ساخت، توسعه و پژوهش در خصوص دستیابی به دانش تولید کاتالیست های جدید پرداختند.