بستن
بنر صفخات داخلی

آیین معارفه مدیرعامل شرکت پلیمر کرمانشاه


با حضور جناب آقای مهندس مغازه ای معاونت محترم تولید گروه باختر و مدیران مجتمع پلیمر، آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار گردید.
جناب آقای مهندس مغازه ای در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطر مرحوم شادروان مهندس ابوالقاسم عابدی برخی از سجایای اخلاقی و توانمندی های فنی مدیریتی این فقید سعید را برشمردند و فقدان ایشان را ضایعه ای بس بزرگ و سنگین توصیف کردند، چرا که خدمات ارزشمند مهندس عابدی در عمر حرفه ای ایشان درگذشته و در دوران مسئولیت در پلیمر کرمانشاه در رسته های پژوهشی و تولیدی از درخشان ترین دستاورد های ارزشمند برای صنعت کشور است که آثار پر خیر آن تا سالیان بسیار برای صنعت ایران ارزش آفرین خواهد بود.
در ادامه ایشان ابراز امیدواری کردند با هدایت جناب آقای مهندس علی رستم آبادی به عنوان  مدیر عامل جدید شرکت پلیمر کرمانشاه و همراهی و همکاری کارکنان مجتمع، راه پر ثمر مرحوم عابدی استمرار یافته و همواره شرکت پلیمر کرمانشاه به موفقیت های بزرگ دست یابد.
در ادامه مراسم جناب آقای مهندس رستم آبادی نیز با نکوداشت یاد شادروان مهندس عابدی و تجلیل از خدمات ارزنده ایشان در مدت تصدی مسئولیت در مجتمع پلیمر، برنامه های اجرایی خویش را بر شمردند و خاطرنشان کردند که به یاری خداوند بزرگ و همدلی و همکاری کارکنان شریف مجموعه مشی فنی پژوهشی مرحوم شادروان مهندس عابدی را تا تحقق اهداف عالیه گروه باختر و شرکت پلیمر کرمانشاه ادامه دهند.