بستن
بنر صفخات داخلی

اولین سمینار تخصصی واحد پلی اتیلن سنگین HDPE شرکت پلیمر کرمانشاه

اولین سمینار تخصصی واحد  پلی اتیلن سنگین HDPE
 شرکت پلیمر کرمانشاه
اردیبهشت 1401
اولین سمینار تخصصی واحد  پلی اتیلن سنگین HDPE  با حضور متخصصین شرکت های پتروشیمی تولید کننده پلی اتیلن کشور در روزهای 26 و 27 ام اردیبهشت 1401 در مجتمع پلیمر کرمانشاه برگزار شد.
در این سمینار دو روزه، متخصصین ارجمند واحدهای HDPE شرکت های پتروشیمی مارون، امیرکبیر، جم، میاندوآب و شرکت پویا پژوهش حضور یافتند. محور اصلی سمینار بر معرفی کاتالیست مهندس عابدی BCC-100   استوار بود، متخصصین جوان شرکت پلیمر کرمانشاه در بخش های مختلف سمینار به تشریح مشخصات فنی و فرآیندی  BCC-100   پرداختند و شرایط عملکردی آن را در واحد HDPE  شرکت پلیمر کرمانشاه بر شمردند.
پی نوشت:
کاتالیست مهندس عابدی (BCC-100) با راندمان تولید 40 تن محصول پلی اتیلن سنگین به ازای یک کیلوگرم کاتالیست، به عنوان بهترین کاتالیست زیگلرناتا در گستره صنعت پلیمر جهان، تا کنون توانسته است تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار تن محصول را برای شرکت پلیمر کرمانشاه به ارمغان آورد.