بستن
بنر صفخات داخلی

اولین همایش مدیران منابع انسانی گروه باختر

اولین همایش مدیران منابع انسانی گروه باختر به میزبانی شرکت پلیمر کرمانشاه در میانه تیرماه با حضور مدیر عامل محترم شرکت پلیمر و معاونت ارجمند توسعه منابع انسانی گروه باختر جناب آقای مهندس رستم بیگی  برگزار گردید.
 
در ابتدای همایش جناب آقای مهندس علی رستم آبادی مدیرعامل محترم شرکت پلیمر کرمانشاه ضمن تشریح مسئولیت ارزشمند کارکنان منابع انسانی در گروه باختر، برخی چالش ها و فرصت های پیش روی توسعه منابع انسانی گروه را بر شمردند و افزودند می توان با تکیه بردانش روز دنیا و استفاده از توان کارکنان مجموعه، چالش های پیش رو را به فرصت هایی درخور تبدیل نمود.
در ادامه این همایش جناب آقای مهندس رستم بیگی معاونت محترم توسعه منابع انسانی گروه باختر ضمن تشکر از مجموعه پلیمر به سبب تدارک و میزبانی این همایش، برخی مطالعات و اقدامات صورت یافته معاونت در پیشبرد اهداف متعالی توسعه منابع انسانی را شرح دادند و ابراز امیدواری کردند که با همت و توان تخصصی تمامی کارکنان این بخش در گروه باختر بتوان به طور کامل از مرحله جاری سازی آیین نامه ها و تثبیت منسجم امور مربوط به حقوق و مزایا، رفاهیات و دیگر موارد معیشتی و رفاهی کارکنان عبور کنیم و موازی با آن به طور ویژه به مباحث فراتر و به دیگر معنی به توسعه کیفی، دانش پایه و بهره ور محور منابع انسانی در گروه باختر بپردازیم.
در بخش بعدی همایش جناب آقای مهندس خدرزاده، رئیس محترم منابع انسانی شرکت پلیمر ضمن عرض خیرمقدم به همکاران ارجمند، از ایشان برای طرح نظرات و مباحث خویش دعوت کردند و ابراز امیدواری نمودند که برگزاری این همایش بتواند راه هموارتری را برای تمامی کارکنان گروه باختر در کار و تلاش بگشاید.
در بخش پایانی روز اول همایش به مناسبت اخذ رتبه برتر واحد منابع انسانی شرکت پلیمر کرمانشاه در دومین ارزیابی عملکرد گروه باختر در سال یکهزار و چهارصد، لوح سپاسی به رسم تقدیر و یادبود به کارکنان محترم منابع انسانی اهدا گردید.
در روز دوم همایش با حضور مدیران منابع انسانی گروه، فرآیند تخصصی بررسی آیین نامه ها و گردش کار منابع انسانی مورد طرح و کارشناسی قرار گرفت.